EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_10_3_AP

Tematická oblast: Tabulkové procesory

Autor: Ing. Jan Roubíček

Vytvořeno: únor až květen 2013

Anotace:

Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v tabulkových procesorech, zejména v programu MS Excel a k testování získaných znalostí a dovedností.

Využití ve výuce:

Prezentace jsou určeny k představení nového učiva žákům při frontální výuce ve škole a k jeho individuálnímu studiu z domova. Elektronické testy jsou určeny k ověření získaných znalostí a dovedností v oblasti tabulkových procesorů s okamžitou zpětnou vazbou o procentní úspěšnosti (ve škole i z domova).


Digitální učební materiály:
č. Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Možnosti a prostředí tabulkového procesoru  1. ročník SOŠ Vyjmenovat oblasti a možnosti využití tabulkových procesorů a orientovat se v prostředí programu MS Excel. VY_32_INOVACE_10_3_01_AP
2 Práce se soubory (sešity)  1. ročník SOŠ Popsat obecný postup práce při vytváření tabulkového souboru (sešitu). VY_32_INOVACE_10_3_02_AP
3 Pohyb po sešitu a listech, označování  1. ročník SOŠ Vysvětlit a aplikovat možnosti a způsoby výběru a označování buněk a oblastí buněk. VY_32_INOVACE_10_3_03_AP
4 Hodnoty  1. ročník SOŠ Vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé typy hodnot. Popsat postup zadávání, mazání, kopírování a přesouvání obsahu buněk. VY_32_INOVACE_10_3_04_AP
5 Vzorce  1. ročník SOŠ Charakterizovat pojem vzorec. Vyjmenovat zásady tvorby vzorců. Dodržovat prioritu matematických operátorů. VY_32_INOVACE_10_3_05_AP
6 Formátování tabulek  1. ročník SOŠ Popsat a aplikovat různé způsoby úprav grafického vzhledu tabulek. VY_32_INOVACE_10_3_06_AP
7 Číselné formáty  1. a 2. ročník SOŠ Vyjmenovat a používat různé číselné formáty, vysvětlit jejich charakteristiky a oblasti použití. VY_32_INOVACE_10_3_07_AP
8 Podmíněné formátování  1. a 2. ročník SOŠ Nastavovat podmíněné formátování, které reaguje na změny obsahu buněk. VY_32_INOVACE_10_3_08_AP
9 Speciální kopírování  1. ročník SOŠ Vysvětlit a aplikovat možnosti částečného a matematického kopírování. VY_32_INOVACE_10_3_09_AP
10 Příprava před tiskem, tisk  1. ročník SOŠ Nastavit vlastnosti tabulek pro tisk. Vytisknout tabulku na zvolené tiskárně. VY_32_INOVACE_10_3_10_AP
11 Relativní a absolutní adresace buněk  1. a 2. ročník SOŠ Vysvětlit rozdíly mezi relativním a absolutním způsobem adresace buněk. Aplikovat relativní a absolutní způsob adresace ve vzorcích. VY_32_INOVACE_10_3_11_AP
12 Funkce  1. a 2. ročník SOŠ Charakterizovat pojem funkce. Vyjmenovat kategorie a zásady tvorby funkcí. Používat funkce ve vzorcích. VY_32_INOVACE_10_3_12_AP
13 Ověření vstupních dat  2. ročník SOŠ Vysvětlit smysl a postup ověření povolených typů a rozsahů hodnot při zadávání vstupních dat. VY_32_INOVACE_10_3_13_AP
14 Podmíněné výpočty  2. ročník SOŠ Vysvětlit a aplikovat možnosti podmíněných výpočtů v Excelu. VY_32_INOVACE_10_3_14_AP
15 Vzorce - priorita operátorů (test)  1. ročník SOŠ Ověřit použití matematických operátorů ve vzorcích, správná aplikace priorit matematických operátorů a použití závorek. VY_32_INOVACE_10_3_15_AP
16 Relativní a absolutní adresace (test 1)  1. ročník SOŠ Ověřit schopnosti rozlišení a použití relativní a absolutní adresace buněk. VY_32_INOVACE_10_3_16_AP
17 Relativní a absolutní adresace (test 2)  1. ročník SOŠ Ověřit schopnosti rozlišení a použití relativní a absolutní adresace buněk. VY_32_INOVACE_10_3_17_AP
18 Klávesy a klávesové zkratky v Excelu (test)  1. ročník SOŠ Ověřit znalosti použití funkčních kláves a klávesových zkratek v Excelu. VY_32_INOVACE_10_3_18_AP
19 Vzorce a funkce (test)  1. ročník SOŠ Ověřit znalosti rozdílů mezi hodnotami, vzorci a funkcemi, včetně zadávání oblastí do vzorců a funkcí. VY_32_INOVACE_10_3_19_AP
20 Funkce (test)  1. ročník SOŠ Ověřit znalosti zápisu a použití funkcí v Excelu. VY_32_INOVACE_10_3_20_AP
rss