EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_10_1_AP

Tematická oblast: Základy práce na PC

Autor: Ing. Jan Roubíček

Vytvořeno: červenec až říjen 2013

Anotace:

Digitální učební materiály slouží k seznámení s prostředím operačního systému Windows, včetně možností základní konfigurace. Dále slouží k vysvětlení struktury ukládání dat v počítači a k popisu práce v různých prostředí OS Windows, včetně nadstavbových souborových manažerů. Některé digitální učební materiály potom slouží k testování získaných znalostí a dovedností.

Využití ve výuce:

Prezentace jsou určeny k představení nového učiva žákům při frontální výuce ve škole a k jeho individuálnímu studiu z domova. Elektronické testy jsou určeny k ověření získaných znalostí a dovedností v oblasti operačního systému Windows a struktury dat v počítači s okamžitou zpětnou vazbou o procentní úspěšnosti (ve škole i z domova).

Použité zdroje:

Veškeré texty a obrázky jsou dílem autora.

Digitální učební materiály

č. Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Operační systém Windows 1. ročník SOŠ Popsat prostředí operačního systému Windows. VY_32_INOVACE_10_1_01_AP
2 Práce s okny. 1. ročník SOŠ Vysvětlit postup práce s okny ve Windows pomocí myši a klávesnice. VY_32_INOVACE_10_1_02_AP
3 Struktura dat v počítači 1. ročník SOŠ Popsat strukturu ukládaných dat v počítači. Vysvětlit pojmy Disk, Složka, Soubor. VY_32_INOVACE_10_1_03_AP
4 Stromová struktura disků a složek 1. ročník SOŠ Vysvětlit stromovou strukturu disků a složek. Popsat princip absolutních a relativních cest. VY_32_INOVACE_10_1_04_AP
5 Konfigurace Windows 1. ročník SOŠ Ukázat základní možnosti uživatelských nastavení operačního systému Windows. VY_32_INOVACE_10_1_05_AP
6 Místní a jazykové nastavení OS 1. ročník SOŠ Vysvětlit a ukázat možnosti nastavení národního prostředí v OS Windows. VY_32_INOVACE_10_1_06_AP
7 Asociace souborů 1. ročník SOŠ Vysvětlit funkci a postupy asociace souborů v operačním systému. VY_32_INOVACE_10_1_07_AP
8 Průzkumník Windows 1. ročník SOŠ Popsat prostředí Průzkumníka Windows. VY_32_INOVACE_10_1_08_AP
9 Souborové manažery 1. ročník SOŠ Popsat způsoby práce se soubory a složkami v souborových manažerech, zejména pomocí klávesnice. VY_32_INOVACE_10_1_09_AP
10 Průzkumník Windows – práce se soubory a složkami 1. ročník SOŠ Popsat způsoby práce se soubory a složkami v Průzkumníku Windows, zejména pomocí myši. VY_32_INOVACE_10_1_10_AP
11 Vyhledávání souborů 1. a 2. ročník SOŠ Popsat postup a způsoby vyhledávání souborů. VY_32_INOVACE_10_1_11_AP
12 Příkazový řádek 2. ročník SOŠ Vysvětlit princip práce se soubory a složkami v textovém prostředí operačních systémů. Vysvětlit možnosti a uvést příklady použití jednotlivých příkazů cmd.exe. VY_32_INOVACE_10_1_12_AP
13 Prostředí Windows (test) 1. ročník SOŠ Ověřit znalosti prostředí operačního systému Windows. VY_32_INOVACE_10_1_13_AP
14 Typy souborů (test) 1. ročník SOŠ Ověřit znalosti typů souborů (přípony souborů). VY_32_INOVACE_10_1_14_AP
15 Struktura dat v počítači (test 1) 1. ročník SOŠ Ověřit pochopení principů absolutních a relativních cest. VY_32_INOVACE_10_1_15_AP
16 Struktura dat v počítači (test 2) 1. ročník SOŠ Ověřit pochopení principů absolutních a relativních cest. VY_32_INOVACE_10_1_16_AP
17 Klávesy a klávesové zkratky (test) 1. ročník SOŠ Ověřit znalosti používání jednotlivých kláves a klávesových zkratek ve Windows. VY_32_INOVACE_10_1_17_AP
18 Souborové masky (test) 1. ročník SOŠ Ověřit znalosti a dovednosti hromadného výběru souborů pomocí zástupných symbolů souborových masek. VY_32_INOVACE_10_1_18_AP
19 Práce se soubory a složkami v příkazovém řádku (test 1) 2. ročník SOŠ Ověřit znalosti příkazů (a jejich parametrů) pro práci se soubory a složkami v prostředí příkazového řádku. VY_32_INOVACE_10_1_19_AP
20 Práce se soubory a složkami v příkazovém řádku (test 2) 2. ročník SOŠ Ověřit znalosti příkazů (a jejich parametrů) pro práci se soubory a složkami v prostředí příkazového řádku. VY_32_INOVACE_10_1_20_AP
rss