EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_07_3_EK

Tematická oblast: Daňová soustava

Autor: Ing. Hana Volencová

Vytvořeno: březen - prosinec 2013

Anotace:

Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních pojmů dle daňového řádu, v rozdělení daní na přímé a nepřímé a jejich charakteristika. 

Využití ve výuce:

Prezentace jsou určeny k představení nového učiva žákům při frontální výuce ve škole a k jeho individuálnímu studiu z domova. Při studiu z domova, je předpokládáno i   možné využití Internetu týkající se doplnění si znalostí a samostudia.

Digitální učební materiály:

č. Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Základní pojmy 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit základní pojmy z daňové soustavy. VY_32_INOVACE_07_3_01_EK
2 Daňová soustava v ČR 3. a 4. ročník SOŠ Vyjmenovat jednotlivé daňové principy a rozdělení daní v ČR. VY_32_INOVACE_07_3_02_EK
3 Daňový řád 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit základní pojmy daňového řádu, správce daně, místní příslušnost, úřední osoba, dožádání, delegace, lhůty. VY_32_INOVACE_07_3_03_EK
4 Daně přímé 3. a 4. ročník SOŠ Popsat stručně jednotlivé přímé daně, předmět daně u daně z příjmů fyzických osob. Charakterizovat základ daně u daně z příjmů fyzických osob. VY_32_INOVACE_07_3_04_EK
5 Příjmy ze závislé činnosti 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit příjmy ze závislé činnosti, osvobození od daně u příjmů ze závislé činnosti, co není předmětem daně u příjmů ze závislé činnosti. VY_32_INOVACE_07_3_05_EK
6 Příjmy ze samostatné činnosti 3. a 4. ročník SOŠ Charakterizovat jednotlivé příjmy ze samostatné činnosti, základ daně, vysvětlit paušální daně, vysvětlit vedení daňové evidence. Vysvětlit příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, ostatní příjmy stanovit jednotlivé základy daně. VY_32_INOVACE_07_3_06_EK
7 Daň z příjmů FO 3. a 4. ročník SOŠ Objasnit a vysvětlit nezdanitelné části základu daně, vysvětlit solidární zvýšení daně. VY_32_INOVACE_07_3_07_EK
8 Daň z příjmů právnických osob 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit poplatníky daně z příjmů PO, veřejně prospěšný poplatník, osvobození od daně, základ daně, úprava výsledku hospodaření na základ daně, sazba daně, zdaňovací období, výdaje, odčitatelné položky. Daňové přiznání na portále MF ČR. VY_32_INOVACE_07_3_08_EK
9 Daň z příjmů fyzických osob 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit a charakterizovat slevy na dani, daňové zvýhodnění, placení záloh na daň, daňové přiznání, způsob prokazování nároku na nezdanitelné části základu daně, roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti. VY_32_INOVACE_07_3_09_EK
10 Daň z nemovitých věcí 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit části daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, poplatníci, osvobození od daně, sazba daně, předmět daně, místní koeficient, daňové přiznání na portále MF ČR. VY_32_INOVACE_07_3_10_EK
11 Daň silniční 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit podstatu silniční daně, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, sazby daně, zálohy na daň. Daňové přiznání na portále MF ČR. VY_32_INOVACE_07_3_11_EK
12 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3. a 4. ročník SOŠ Charakterizovat jednotlivé způsoby nabytí nemovitých věcí, poplatník, základ daně, nabývací hodnota, přílohy daňového přiznání. Daňové přiznání na portále MF ČR. VY_32_INOVACE_07_3_12_EK
13 Daň z přidané hodnoty 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit základní pojmy u daně z přidané hodnoty, obrat, plátce daně. VY_32_INOVACE_07_3_13_EK
14 Daň z přidané hodnoty II. 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit daňové doklady, jejich náležitosti, vystavování daňových dokladů, zjednodušený daňový doklad, opravné daňové doklady. VY_32_INOVACE_07_3_14_EK
15 Daň z přidané hodnoty III. 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit princip přenesené daňové povinnosti, nárok na odpočet daně. VY_32_INOVACE_07_3_15_EK
16 Daň z přidané hodnoty IV. 3. a 4. ročník SOŠ Evidenci pro potřeby DPH, nespolehlivý plátce, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, elektronické daňové přiznání. Přiznání na portále MF ČR. Zrušení registrace k DPH. VY_32_INOVACE_07_3_16_EK
17 Daně spotřební 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit plátce daně, předmět daně, vznik daňové povinnosti, kterých komodit se daň spotřební týká. Objasnit zdaňovací období, sazby a výpočet daně. VY_32_INOVACE_07_3_17_EK
18 Daně spotřební II. 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit daň z minerálních olejů, předmět daně, sazba daně, osvobození od daně, vysvětlit daň z lihu, předmět daně, sazba daně, osvobození od daně. VY_32_INOVACE_07_3_18_EK
19 Daně spotřební III. 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit daň z piva, předmět daně, sazba daně, osvobození od daně, vysvětlit daň z vína a meziproduktů, předmět daně, sazba daně, osvobození od daně. VY_32_INOVACE_07_3_19_EK
20 Energetické daně 3. a 4. ročník SOŠ Vysvětlit čeho se energetické daně týkají – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny, předmět daně, plátce daně, zdaňovací období, evidence. VY_32_INOVACE_07_3_20_EK
rss