EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_04_3_M1

Tematická oblast: Grafy 

Autor: RNDr. Y. Bartáková, Mgr. P. Drápelová, Mgr. J. Vrbková, Mgr. J. Zelená

Vytvořeno: únor 2013 až květen 2013

Anotace:

Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností.

Využití ve výuce:

Elektronické testy jsou určeny k ověření získaných znalostí a dovedností ve vybraných oblastech matematiky s okamžitou zpětnou vazbou o procentní úspěšnosti (ve škole i z domova).

Použitá literatura:

Odvárko, Oldřich. Matematika pro gymnázia Funkce. Dotisk 3. upraveného vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-7196-164-7.

Hudcová, Milada, Kubíčková, Libuše.  Sbírka úloh z matematiky pro střední odborné školy, střední odborná učiliště a nástavbové studium. Dotisk 2. vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7196-318-9.

KLODNER, Jaroslav. Sbírka úloh z matematiky pro obchodní akademie a střední odborné školy. V. upravené vydání. SOFICO-CZ, 2005, 168s.

Kubát, J., Hrubý, D. a Pilgr, J. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Maturitní minimum. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-7196-030-6.

PETÁKOVÁ, Jindra. MATEMATIKA-příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 1998. ISBN 80-7196-099-3.

FUCHS, E., KUBÁT, J. a kolektiv. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 1998. ISBN 80-7196-095-0.

MIKULČÁK, J., CHARVÁT, J. a MACHÁČEK, M. Matematické, fyzikální a chemické TABULKY a VZORCE pro střední školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-7196-264-9.

Odvárko, Oldřich. Matematika pro gymnázia Posloupnosti a řady. Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-85849-91-7.

Hrubý, D., Kubát, J. Matematika pro gymnázia Diferenciální a integrální počet. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 1997. ISBN 80-7196-063-2.

Calda, Emil. Matematika pro gymnázia Komplexní čísla. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 1994. ISBN 80-85849-33-X.

CALDA, Emil, DUPAČ, Václav. Matematika pro gymnázia Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 1994. ISBN 80-85849-10-0.

Pomykalová, Eva. Matematika pro gymnázia Planimetrie. Dotisk 4. vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-7196-174-4.

Pomykalová, Eva. Matematika pro gymnázia Stereometrie. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 1995. ISBN 80-7196-004-7.

Digitální učební materiály:

č. Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Lineární funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_01_M1
2 Lineární funkce s absolutní hodnotou žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_02_M1
3 Kvadratická funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_03_M1
4 Lineární lomená funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_04_M1
5 Mocninné funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_05_M1
6 Exponenciální funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_06_M1
7 Logaritmická funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_07_M1
8 Goniometrické funkce - grafy žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_08_M1
9 Goniometrické funkce - hodnoty žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_09_M1
10 Goniometrické funkce - vztahy žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_10_M1
11 Definiční obor funkce a obor hodnot funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_11_M1
12 Vlastnosti funkcí žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_12_M1
13 Přiřazování předpis - obrázek žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_13_M1
14 Přiřazování předpis - obrázek žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_14_M1
15 Inverzní funkce žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_15_M1
16 Čtení z grafů a tabulek - statistika žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_16_M1
17 Čtení z grafů a tabulek - statistika žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_17_M1
18 Čtení z grafů a tabulek - statistika žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_18_M1
19 Čtení z grafů a tabulek - statistika žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_19_M1
20 Čtení z grafů a tabulek - statistika žáci nižšího, vyššího gymnázia a SOŠ Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_04_3_20_M1
rss