EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_03_2_CH


Tematická oblast: Výpočty

Autor: Mgr. Jaroslava Vrbková, Mgr. Petra Drápelová


Vytvořeno: únor 2013 až květen 2013


Anotace:

Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností.

Využití ve výuce:

Elektronické testy jsou určeny k ověření získaných znalostí a dovedností v oblasti chemického názvosloví s okamžitou zpětnou vazbou o procentní úspěšnosti (ve škole i z domova).

Použitá literatura:

MAREČEK, A. HONZA, J., Chemie sbírka příkladů pro studenty středních škol. Brno: Proton, 2001, 146s.

MARKO, M. HORVÁTH, S. a KANDRÁČ J., Příklady a úlohy z chemie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1978, 317s.

Metodické pokyny


Digitální učební materiály:
č. Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Molární hmotnost žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_01_CH
2 Určení polarity vazby žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_02_CH
3 Procentuelní zastoupení prvků ve sloučenině žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_03_CH
4 Látkové množství žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_04_CH
5 Elektrolýza žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_05_CH
6 Výpočet hmotnosti Mr,m žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_06_CH
7 Hmotnostní zlomek, hmotnostní koncentrace žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_07_CH
8 Objemový zlomek žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_08_CH
9 Molární koncentrace žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_09_CH
10 Ředění roztoků žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_10_CH
11 Výpočty z rovnic žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_11_CH
12 Radioaktivita žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_12_CH
13 Chemická rovnováha žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_13_CH
14 pH jednosytných kyselin a zásad žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_14_CH
15 pH vícesytných kyselin a zásad žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_15_CH
16 Součin rozpustnosti žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_16_CH
17 Termochemie žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_17_CH
18 Určení empirického vzorce žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_18_CH
19 Vyčíslování chemických rovnic žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_19_CH
20 Přepočty koncentrací žáci nižšího a vyššího gymnázia Ověření znalostí tématu VY_32_INOVACE_03_2_20_CH
rss