EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_01_2_BI1


Tematická oblast: Geologie – věda o Zemi 


Autor: Mgr. Alena Výborná


Vytvořeno: leden až květen 2013


Anotace:

Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje Země. Slouží k lepšímu pochopení a představě o historii naší planety, hlavně díky schématickým obrázkům, které prezentace obsahují.

Využití ve výuce:

Prezentace jsou určeny k představení nového učiva žákům při frontální výuce ve škole a k jeho individuálnímu studiu z domova. Snaží se oživit klasický způsob výkladu.

Digitální učební materiály:

  Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1  Půdy  Žáci kvarty  Žák porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy. Rozliší hlavní půdní typy. Shromáždí příklady devastace půd. VY_32_INOVACE_01_2_01_BI1
2  Prahory a starohory  Žáci kvarty  Žák definuje jednotlivá geologická období a charakterizuje základní znaky těchto období. VY_32_INOVACE_01_2_02_BI1
3  Vznik života  Žáci kvarty  Žák definuje podmínky na Zemi při jejím vzniku a popíše, co postupně vznikalo. VY_32_INOVACE_01_2_03_BI1
4  Vývoj života I.  Žáci kvarty  Žák definuje biologickou evoluci a vysvětlí teorii Charlese Darwina. VY_32_INOVACE_01_2_04_BI1
5  Vývoj života II  Žáci kvarty  Žák definuje zákonitosti dědičnosti a její vliv na evoluční nauku. VY_32_INOVACE_01_2_05_BI1
6  Symbiotická Země  Žáci kvarty  Žák definuje pojem symbióza, popíše na příkladech a vysvětlí její důležitost pro vývoj života a živých soustav na Zemi. VY_32_INOVACE_01_2_06_BI1
7  Prvohory  Žáci kvarty  Žák definuje dané geologické období a charakterizuje základní znaky tohoto období. VY_32_INOVACE_01_2_07_BI1
8  Druhohory  Žáci kvarty  Žák definuje dané geologické období a charakterizuje základní znaky tohoto období. VY_32_INOVACE_01_2_08_BI1
9  Třetihory  Žáci kvarty  Žák definuje dané geologické období a charakterizuje základní znaky tohoto období. VY_32_INOVACE_01_2_09_BI1
10  Čtvrtohory  Žáci kvarty  Žák definuje dané geologické období a charakterizuje základní znaky tohoto období. VY_32_INOVACE_01_2_10_BI1
11  Geologický vývoj České republiky I.  Žáci kvarty  Žák definuje geologický vývoj České republiky od prahor po čtvrtohory. VY_32_INOVACE_01_2_11_BI1
12  Geologický vývoj České republiky II.  Žáci kvarty  Žák definuje geologický vývoj České republiky od prahor po čtvrtohory. VY_32_INOVACE_01_2_12_BI1
13  Koloběh prvků a hmoty  Žáci kvarty  Žák definuje koloběh prvků v přírodě a vysvětlí to na příkladech. VY_32_INOVACE_01_2_13_BI1
14  Kosmické vlivy  Žáci kvarty  Žák definuje Zemi jako součást Vesmíru. Popíše, co na Zemi působí a ovlivňuje ji. VY_32_INOVACE_01_2_14_BI1
15  Geologická budoucnost Země  Žáci kvarty  Žák definuje geologickou budoucnost Země. Co mohou vědci popsat dopředu, co předpokládat a o čem neví. VY_32_INOVACE_01_2_15_BI1
16  Vývoj člověka I.  Žáci kvarty  Žák definuje původ a vývoj člověka. Vyjmenuje rozdíly původních druhů od dnešního člověka. VY_32_INOVACE_01_2_16_BI1
17  Vývoj člověka II.  Žáci kvarty  Žák definuje jednotlivé skupiny lidí od počátku jejich vývoje. Uvede příklady nálezů a pozůstatků. VY_32_INOVACE_01_2_17_BI1
18  Voda  Žáci kvarty  Žák vysvětlí význam vody a problémy s jejím nedostatkem a znečištěním. VY_32_INOVACE_01_2_18_BI1
19  Vzduch  Žáci kvarty  Žák definuje složení vzduchu, jeho význam pro život a definuje problémy znečištění. VY_32_INOVACE_01_2_19_BI1
20  Krajina  Žáci kvarty  Žák definuje pojem krajina, popíše základní typy krajiny a její význam. VY_32_INOVACE_01_2_20_BI1
rss