EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_01_1_BI1

Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin

Autor: Mgr. Alena Výborná

Vytvořeno: leden až květen 2013

Anotace:
Digitální učební materiály popisují stavbu a děje probíhající u rostlin. Definují jednotlivé skupiny a popisují význam rostlin. Slouží k lepšímu pochopení a představě dějů, které uvnitř rostlin probíhají, hlavně díky schématickým obrázkům, které prezentace obsahují.

Využití ve výuce:
Prezentace jsou určeny k představení nového učiva žákům při frontální výuce ve škole a k jeho individuálnímu studiu z domova. Snaží se oživit klasický způsob výkladu.

Digitální učební materiály:

  Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Vodivá pletiva Žáci kvinty a 1.B Žák popíše stavbu a a funkci vodivých pletiv. VY_32_INOVACE_01_1_01_BI1
2 Kořen Žáci kvinty a 1.B Žák popíše stavbu a funkci kořene. Vysvětlí jeho hospodářské využití. VY_32_INOVACE_01_1_02_BI1
3  Stonek Žáci kvinty a 1.B Žák popíše stavbu a funkci stonku. Vysvětlí jeho hospodářské využití  VY_32_INOVACE_01_1_03_BI1
4  List I. Žáci kvinty a 1.B Žák obecně definuje list, jeho funkci pro rostlinu. Popíše typy listů, které během vývoje na rostlině vznikají.  VY_32_INOVACE_01_1_04_BI1
5  List II Žáci kvinty a 1.B Žák popíše stavbu a funkci listu Vysvětlí jeho hospodářské využití a jeho přeměny.  VY_32_INOVACE_01_1_05_BI1
6  Vodní režim rostlin Žáci kvinty a 1.B Žák definuje funkci vody a její význam pro rostlinu. Vysvětlí a popíše jednotlivé děje související s vodním VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1
7  Fotosyntéza Žáci kvinty a 1.B Žák vysvětlí funkci a význam fotosyntézy pro rostliny a pro život na Zemi.  VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1
8  Dýchání Žáci kvinty a 1.B Žák vysvětlí funkci a význam dýchání pro rostliny. Vysvětlí a popíše jednotlivé děje související s dýcháním.  VY_32_INOVACE_01_1_08_BI1
9  Heterotrofní výživa Žáci kvinty a 1.B Žák definuje význam heterotrofní výživy pro rostlinu.  VY_32_INOVACE_01_1_09_BI1
10  Minerální výživa Žáci kvinty a 1.B  Žák definuje význam jednotlivých prvků pro rostlinu.  VY_32_INOVACE_01_1_10_BI1
11  Růst a vývoj rostlin Žáci kvinty a 1.B  Žák vysvětlí růst a vývoj rostliny, definuje faktory růstu a vývoje.  VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1
12  Pohyb rostlin Žáci kvinty a 1.B  Žák rozdělí pohyby rostlin, definuje rozdíly mezi jednotlivými pohyby a vysvětlí na příkladech.  VY_32_INOVACE_01_1_12_BI1
13  Rozmnožování rostlin Žáci kvinty a 1.B  Žák definuje jednotlivé typy rozmnožování a vysvětlí jejich význam.  VY_32_INOVACE_01_1_13_BI1
14  Nižší rostliny I. Žáci kvinty a 1.B  Žák popíše stavbu a funkci řas. Vysvětlí jejich hospodářské využití.  VY_32_INOVACE_01_1_14_BI1
15  Nižší rostliny II. Žáci kvinty a 1.B  Žák popíše stavbu a funkci řas. Vysvětlí jejich hospodářské využití.  VY_32_INOVACE_01_1_15_BI1
16  Mechorosty Žáci kvinty a 1.B  Žák vysvětlí životní cyklus mechorostů, definuje jejich význam a výskyt. Pojmenuje a pozná významné druhy.  VY_32_INOVACE_01_1_16_BI1
17  Kapraďorosty I. Žáci kvinty a 1.B  Žák vysvětlí životní cyklus kapraďorostů, definuje jednotlivé skupiny, jejich význam a výskyt.  VY_32_INOVACE_01_1_17_BI1
18  Kapraďorosty II. Žáci kvinty a 1.B  Žák pojmenuje a pozná významné druhy kapraďorostů.  VY_32_INOVACE_01_1_18_BI1
19  Nahosemenné rostliny Žáci kvinty a 1.B  Žák vysvětlí životní cyklus nahosemenných rostliny, definuje jednotlivé skupiny, jejich význam a výskyt.  VY_32_INOVACE_01_1_19_BI1
20  Krytosemenné rostliny Žáci kvinty a 1.B  Žák vysvětlí životní cyklus krytosemenných rostliny, definuje jednotlivé skupiny, jejich význam a výskyt.  VY_32_INOVACE_01_1_20_BI1
rss