Školská rada

Volby do ŠR - 2017

Volby pedagogických pracovníků školy

22. listopadu 2017

Kandidáti a jejich výsledky

1.  Ing. Jaroslav Adamus ... 17 hlasů

2.  Mgr. Josef Král ... 25 hlasů

3.  Mgr. Libuše Nádvorníková ... 32 hlasů

Do školské rady zvoleni

Mgr. Josef Král a Mgr. Libuše Nádvorníková

Volby zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

23. listopadu 2017

Kandidáti a jejich výsledky

1.  Markéta Černá ... 72 hlasů

2.  MVDr. Marcel Chaloupka ... 142 hlasů

3.  Bc. Eva Chvátalová ... 32 hlasů

4.  Mgr. Jaroslava Sýkorová ... 38 hlasů

5. Mgr. Ilona Trtíková ... 65 hlasů

Do školské rady zvoleni

Markéta Černá a MVDr. Marcel Chaloupka

rss