Vize školy

          „S námi na vysokou školu“                                                                                „S námi práci najdete“


Jsme Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou. Vzděláváme žáky a studenty v mikroregionu Ledečsko na rozhraní Kraje Vysočiny a Středočeského kraje. Nabízíme obory s vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Chceme být školou polyfunkční, moderní, respektovanou, stabilní, profesionálně plnící náročné vzdělávací cíle s nadstandartním individuálním přístupem, která se snaží maximálně uspokojit vzdělávací a praktické potřeby v souladu s měnícími se požadavky trhu práce, technologického a společenského rozvoje. Usilujeme o to, abychom byli školou, která nejen připravuje úspěšné žáky pro jejich další vzdělávání, ale která se proměňuje ve vzdělávací centrum přístupné široké veřejnosti (kombinované studium, individuální vzdělávací plány, rekvalifikační kurzy, specializační kurzy atd.). Chceme vybavit žáky a studenty znalostmi, dovednostmi a postoji nezbytnými pro zdravě sebevědomého, zodpovědného a produktivního občana s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání a životu vůbec. Cílíme být silnou školou v oblasti lidských zdrojů, materiálně technického zázemí a aktivit žáků školy.

V gymnaziálním vzdělávání je naší prioritou umožnit žákům širokou nabídku volitelných seminářů a vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi, které budou předpokladem k úspěšnému zvládnutí vysokoškolského studia ve zvolených oborech.

V odborném školství směřujeme k úzké spolupráci a participaci na vzdělávání se strojírenskými podniky, jejichž působnost přesahuje rámec Kraje Vysočina.

Chceme udržet stávající nabídku oborů školy s cílem průběžně aplikovat do oborů moderní a digitální technologie dle požadavků vysokých škol a zaměstnavatelů. Cílíme být otevřenou, komunitní školou realizující setkávání s rodiči, přáteli školy, sociálními partnery a veřejností.

rss