Archiv

Vítězství naší studentky v kreativní soutěži

Na podzim minulého roku vyhlásila Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě soutěž pro studenty středních škol. Soutěž se týkala čtyř ekonomických kategorií, přičemž v každé kategorii bylo vyhlášeno téma a forma soutěžního příspěvku. Kategorie a jednotlivá témata byly následující:

  • Finance domácností - Jak se žije v penzi finančně gramotným a negramotným lidem? (forma eseje),
  • Daňová gramotnost - Jaká je úloha daní v ekonomice? (forma eseje),
  • Personalistika - Dokážete vytvořit zajímavou sebeprezentaci? (forma powerpointové prezentace),
  • Marketing - Jste kreativní, dokážete vytvořit zajímavý inzerát včetně sloganu? (forma dle uvážení).

Do této soutěže poslaly své práce také dvě studentky naší školy a to Andrea Nekolová (2.B) a Michaela Králová (Sexta). Andrea si vybrala esej na téma finanční gramotnosti a Míša vytvořila inzerát, který měl přilákat studenty ke studiu na výše zmiňované fakultě. Obě děvčata projevila nejen ochotu vyplnit svůj volný čas prací navíc, ale dokázala projevit své vlastní názory a svoji kreativitu.

Míša navíc zaujala svoji prací odbornou porotu natolik, že ve své kategorii zvítězila. Blahopřejeme jí k vítězství i zasloužené odměně. A oběma děvčatům přejeme hodně úspěchů ve studiu i v osobním životě.

Vítěznou práci si můžete prohlédnout pod článkem.

rss