Archiv

Vítězství ledečské střední školy v Kraji Vysočina

Gymnázium a střední odborná škola v Ledči nad Sázavou se zapojila na podzim roku 2016 do krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet. Jedná se o celorepublikovou soutěž s tematikou internetové bezpečnosti, která probíhá v 11 krajích ČR a slouží jako nástroj prevence rizikového chování na internetu. Koordinátorem soutěže na naší škole byl předseda předmětové komise IVT Ing. Jan Roubíček.

Jaké nástrahy čekají na studenty na internetu? Jak se na internetu chovat a čeho se vyvarovat? Studenti absolvovali osm e-learningových lekcí s tematikou bezpečného internetu, na ně pak navazoval On-line Kvíz, který prověřil jejich znalosti. Vítězem Soutěžního kvízu se stal David Kváš z druhého ročníku gymnázia. Úspěšní řešitelé kvízu postoupili do dalšího kola obtížnosti Kvízu Plus. Pro postup do krajského kola byl rozhodující i co nejkratší čas 100% úspěšných řešitelů. Druhým nejúspěšnějším řešitelem v Kraji Vysočina ze 4 000 zapojených žáků a studentů byl Šimon Vaněk z oktávy, který změřil své síly v sídle krajského úřadu s dalšími úspěšnými řešiteli.

Vyhlášení vítězů soutěží k elektronické bezpečnosti proběhlo v pátek 27. ledna 2017 na Krajském úřadě Kraje Vysočina za účasti ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a zástupce sponzorů soutěže. Hlavním partnerem projektu je společnost Microsoft. Vítězové převzali diplomy a ceny. Ve znalostním Kvízu Plus se ve finále umístil Šimon Vaněk na 5. místě.

V průběhu soutěže byly také hodnoceny školy, které měly v kvízech nejvyšší počet úspěšných řešitelů připadající na počet žáků ve škole. První místo vybojovalo Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou. Ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková a zástupkyně ředitelky pro vzdělávání Ing. Vlasta Rýdlová převzaly z rukou ministryně školství diplom a finanční dar v hodnotě 20 000 Kč.

Doufáme, že soutěž zvýšila informovanost o rizicích internetu a přispěla k bezpečnějšímu chování našich studentů v kybersvětě.

Děkujeme všem zapojeným žákům a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

Článek na stránkách kraje

rss