Archiv

Ve škole se živě diskutovalo

14. září 2015 se konalo výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Havlíčkově Brodě v sále Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou. Jednání slavnostně zahájila předsedkyně představenstva Ing. Ludmila Dočkalová. Starosta Města Ledče nad Sázavou Ing. Zdeněk Tůma uvítal přítomné v Ledči nad Sázavou a vysvětlil význam hospodářské komory pro podnikatele. Ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková přivítala zástupce firem z Havlíčkobrodska na půdě školy. Jednání se zúčastnili i zástupci školy - předsedové předmětových komisí odborných strojírenských a ekonomických předmětů. V prezentaci oborů zástupkyně pro vzdělávání Ing. Vlasta Rýdlová seznámila přítomné se vzděláváním žáků na gymnáziu, na střední odborné škole s nabízenými maturitními obory Strojírenství, Informační technologie a Mechanik seřizovač. V učebních oborech, velmi žádaných na trhu práce, připravuje škola své absolventy na pozice zámečníků, nástrojařů a logistiků skladování. Studium na vyšší odborné škole Ekonomika a management podniku se realizuje v denní i kombinované formě. Škola se v průběhu minulých let stala i centrem celoživotního vzdělávání a nabízí kurzy pro dospělé, např. od října 2015 otevírá kurzy Účetnictví a aplikace na PC a Anglický jazyk pro mírně pokročilé. Škola intenzivně čerpá finance z dotačních programů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na výjezdním zasedání OHK se velmi živě diskutovalo o současném školství. Představenstvo komory se zajímalo o veškeré aktivity ledečské školy, zejména nabídku oborů, propojení praktického vzdělávání u strojírenských oborů s regionálními firmami, počet absolventů gymnázia na technických univerzitách, jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory atd. Diskuse se točila kolem uplatnitelnosti absolventů, nedostatku některých profesí na trhu práce, požadavků zaměstnavatelů na absolventy škol. Program poté pokračoval prohlídkou budovy gymnázia na Husově náměstí. Zástupci OHK obdivovali nově zrekonstruovanou laboratoř chemie, která začne být používána ve výuce v říjnu letošního školního roku, a laboratoř analytické chemie, jež byla pořízena v loňském školním roce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Zástupci firem neváhali vystoupat až do nejvyšších prostor ledečského gymnázia, kde se nachází v loňském roce zrekonstruovaná školní hvězdárna. Všem se naskytl pohled na Ledeč nad Sázavou a na právě opravovaný ledečský hrad. Po prohlídce gymnázia se všichni přemístili do budovy střední odborné školy a vyšší odborné školy v Koželské ulici, kde probíhá teoretická výuka odborné školy, a nahlédli též do moderní sportovní haly. Zástupce firem zaujaly prezentace podniků - zástupců sociálních partnerů, kteří žákům na nástěnkách představují svoje výrobní programy a zveřejňují nabídky volných míst pro absolventy. Prohlídka skončila přesunem do budov v Poštovní ulici, kde probíhá praktická výuka ve školních dílnách. Zástupci firem se seznámili s nově zrekonstruovanou svařovnou pro svařování kovů, uvedenou do provozu v lednu letošního roku. Postupně prošli dílny od zámečny, nástrojárny, frézárny, soustružny, brusírny až k nové učebně na svařování plastů, vybavené také gravírovacím strojem a 3 D tiskárnou. Poslední laboratoř je zaměřena na programování na programovacích stanicích Heidenhain, kde žáci vytvářejí programy, které si prakticky odzkouší na frézovacím centru CNC.

Toto zasedání bylo oboustranně velmi přínosné, zástupci školy měli možnost prezentovat své zkušenosti v pedagogické činnosti a uvítali nové informace o dalších možnostech vzdělávání dospělých v regionu. Členům OHK byla nastíněna problematika ledečského školství a komora nabídla škole zmapování nedostatkových profesí v regionu.

rss