Archiv

Vánoční tradice na SOŠ a VOŠ

Poslední školní den v roce 2016 byl tradičně na SOŠ a VOŠ věnován vánočním tradicím. Letos poprvé jsme tyto aktivity pojali trochu odlišně oproti minulým letům. Žáci SOŠ a studenti VOŠ byli rozděleni do skupin, ve kterých týmově plnili zadané úkoly na jednotlivých stanovištích.

Bylo celkem 8 stanovišť, kde si všichni zúčastnění např. vyrobili svícen, zjistili své znalosti týkající se vánočních, všeobecných i anglických kvízů, zahráli si hru Ubongo či piškvorky. Všechny aktivity byly plněny na čas, a tak žáci SOŠ a studenti VOŠ, po vyhodnocení jednotlivých činností, dostali odměny za svou snahu.

Doufáme, že se všem zúčastněným netradiční předvánoční dopoledne líbilo a příští rok se opět těšíme.

učitelé SOŠ a VOŠ

rss