ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vánoční tradice na SOŠ

V posledních letech se stalo příjemnou tradicí, že poslední den končícího roku je na střední odborné škole zasvěcený duchu Vánoc. A tak se na to v pátek 17. prosince všichni těšili. První hodina sloužila žákům a jejich třídním učitelům nejen k utužení třídního kolektivu, ale také k naladění na vánoční atmosféru. Někteří si zazpívali koledy, jiní si jen spolu v klidu popovídali (a asi vás to překvapí, ale nebylo to povídání o učivu).

V následujících třech hodinách si třídní učitelé pro své žáky připravili různé vánoční aktivity, ve kterých žáci plnili zadané úkoly ať už jednotlivě či týmově. Mohli si vytvořit elektronické PF přání, vánoční přání na sociální sítě, zahrát si vánoční společenskou hru či hru s anglickou vánoční tematikou a také pohybovou hru Dopis Ježíškovi. Žáci se seznámili s Českou vánoční koledou a zvyky, na které někteří již zapomněli nebo o nich vůbec nevěděli. Někteří třídní učitelé se vydali do přírody ozdobit vánoční stromeček pro zvířata v lese. Celý předvánoční den se nesl v příjemné atmosféře očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Děkuji všem žákům za aktivní zapojení do vánočního projektového dne a ráda bych touto cestou poděkovala svým kolegům za přípravu nejen těchto zábavných a vzdělávacích činností, ale za celoroční skvělou práci na naší škole.

Na závěr bych chtěla popřát krásné vánoční svátky jak žákům a studentům naší školy, tak všem zaměstnancům. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Soňa Poupětová – vedoucí učitelka SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

rss