ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vánoční tradice na SOŠ

Jako každoročně i letos jsme předposlední školní den tohoto kalendářního roku věnovali vánočním tradicím. První dvě hodiny patřily žákům a jejich třídním učitelům k utužení nejen třídního kolektivu, ale také k naladění příjemné předvánoční atmosféry. Někteří si zazpívali koledy, jiní si jen spolu hezky popovídali (a asi vás to překvapí, ale nebylo to povídání o učivu).

Následující dvě hodiny byly věnovány vánočním aktivitám, v kterých žáci v rámci 30 minutových bloků řešili týmově zadané úkoly. Mohli si vytvořit elektronické PF přání, vánoční přání na sociální sítě, zahrát si vánoční únikovou či společenskou hru Kufr s vánoční tématikou a také pohybovou hru Dopis Ježíškovi. Žáci se seznámili s Českou vánoční koledou a zvyky, na které někteří již zapomněli nebo o nich vůbec nevěděli. Celý předvánoční den se nesl v příjemné atmosféře očekávající nejkrásnější svátky v roce.

Děkuji všem žákům za aktivní zapojení do vánočních tradic, ale zejména bych ráda poděkovala svým kolegům za přípravu nejen těchto zábavných a vzdělávacích činností, ale za celoroční skvělou práci na naší škole.

Na závěr bych ráda popřála krásné vánoční svátky jak žákům a studentům naší školy, tak všem zaměstnancům. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Soňa Poupětová – vedoucí učitelka SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

rss