ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vánoční čas na SOŠ a VOŠ

V adventním čase se na SOŠ a VOŠ  v Ledči nad Sázavou konal "Den tradic". Pro žáky a studenty bylo připraveno několik stanovišť pro plnění jednotlivých zadání a úkolů. Navštívili učebny výpočetní techniky, kde si připravovali své vlastní PF, dále si mohli vytvořit "elfí tanec" se svými fotografiemi či zkusit popisovat a hádat různá slova.  Další aktivitou bylo skládání obrazců z jednotlivých dílů, bez nápovědy, nebo s nápovědou, kterou museli najít v areálu školy. Paměť si vyzkoušeli při hře Brainbox, hra s vánoční anglickou koledou byla další zastávka. Poslední zastávka patřila českým a moravským koledám, jejich vzniku a interpretaci.

Poslední den letošního roku byla ve znamení sportovních aktivit, žáci si zahráli futsal, florbal a přehazovanou.

Ing. Hana Volencová

rss