Archiv

Uzavření technologické a technické spolupráce

Společnost DTS-Praha a. s. spolupracuje s odbornou školou v Ledči nad Sázavou při aplikaci moderní CAM výuky pro žáky maturitních i učebních oborů a na vzájemné výměně poznatků moderních metod programování a obrábění ve strojírenských společnostech.

Společnost DTS-Praha a. s. je ve společenství několika specializovaných společností ve WNT Technical centru ve Velkém Meziříčí.

Technické centrum disponuje moderními prostory jak pro přednášky, tak pro odborná školení, semináře či workshopy. Nedílnou součástí je i výstavní prostor s ukázkovým zásobníkem nástrojů TOOL-O-MAT (automatizovaný výdej nástrojů), online systémem pro správu nástrojů a nástroji, které si je možné prohlédnout fyzicky. Výstavní prostor sousedí s předváděcími prostory, kde si návštěvník může vyzkoušet reálné obrábění buď na CNC frézce či soustruhu. Projekty jsou programovány v softwaru InventorCAM, který je zájemcům plně k dispozici.

InventorCAM je kompletní výrobní sada pro efektivní CNC programování uvnitř Autodesk Inventoru. CAM je hladce integrován do Autodesk Inventoru a tím umožňuje plnou asociativitu dráhy nástroje s modelem Inventoru. InventorCAM umožňuje programovat všechny typy CNC strojů od jednoduchých 3os., 4os. až po 5os. CNC či jednoduché soustruhy, soustruhy s více os, s horní hlavou, dolní hlavou, vřetenem CYB či protivřetenem. Používání koníků, lunety, protivřeten, rotačních a lineárních hlav spolu s C osou, CY osou a B osou jsou běžnými prvky na dnešních frézařsko-soustružnických strojích. V tomto na kolize bohatém prostředí je programování těchto strojů v InventorCAMu jednoduché a bezpečné. Podpora pro programování více hlav a více vřeten se synchronizací hlav a plnou simulací stroje je hladce integrována do jednoho extrémně výkonného balíku.

Zázemí technického centra slouží k testům nástrojů na individuálních reálných projektech a k odborným akcím, kdy naše nové zkušenosti a novinky z našeho odvětví předáváme všem zájemcům a fandům moderních technik CAM programování a obrábění. Zájemci si mohou software InventorCAM, nástroje WNT a CNC stroje YCM vyzkoušet osobně a na "vlastní kůži".

23. 3. 2016

Lukáš Poukar
Divize Strojírenství
DTS-Praha a.s.

 

rss