Uzavření škol = distanční výuka

Na základě rozhodnutí vlády ČR se od středy 14. října 2020 úplně uzavírají střední a vyšší odborné školy. Žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy se budou vzdělávat od středy 14. října 2020 distančně.

Žáci a studenti mají zakázán vstup do budov škol. V případě potřeby kontaktují školu telefonem nebo elektronicky.

Na naší škole dochází ke změně, kdy přechází na distanční výuku také žáci nižšího gymnázia (prima, sekunda, tercie a kvarta) a žáci střední odborné školy, kteří vykonávali odborný výcvik ve školních dílnách.

Všichni žáci mají odhlášené obědy ve školní jídelně. V případě zájmu je možné si oběd za dotovanou cenu přihlásit u vedoucí kuchyně a odebrat si ho do jídlonosiče.

Žáci a studenti jsou povinni se distančně vzdělávat.

Třídní učitelé kontrolují absence žáků ve výuce. Absence žáků se omlouvá dle pravidel ve školním řádu. Učitelé se řídí metodikou pro distanční vzdělávání a příslušnou legislativou.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy (viz kontakty).

Přeji nám všem hodně zdraví, aby se epidemická situace co nejdříve zlepšila a výuka se mohla vrátit do školy.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss