ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ústní maturitní zkoušky na SOŠ

První červnový týden je dobou, kdy letošní maturanti budou dokazovat maturitní komisi, že přes nelehké období vše zvládli a přesvědčí zkoušející, že úroveň jejich teoretických znalostí je dostatečná pro úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky.

1. června maturují studenti oboru mechanik seřizovač, 2. červen patří studentům oboru strojírenství a ve čtvrtek a v pátek (tj. 3. a 4. června) pak budou skládat zkoušku z dospělosti studenti oboru informační technologie.

Všem letošním maturantům přejeme při maturitní zkoušce hodně štěstí.

Soňa Poupětová a Jarmila Zelená – třídní učitelky 4. ročníků

rss