ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Úspěšné maturitní zkoušky 2018 v Ledči nad Sázavou

Maturitní zkoušky v letošním školním roce začínaly pro studenty maturitních ročníků písemnou prací z českého jazyka (sloh) 11. dubna 2018. Zkoušky pokračovaly pro studenty odborné školy oborů Strojírenství, Informační technologie, Mechanik seřizovač a Podnikání 26. - 27. 4. 2018 praktickou profilovou zkouškou z odborných předmětů v odborných učebnách. Ve studijním oboru strojírenství byla zkouška zaměřena na výpočty a grafické zpracování technické dokumentace, v oboru mechanik seřizovač studenti programovali v programovacích jazycích Heidenhein a Fanuc, v oboru informační technologie studenti řešili úlohy informačních technologií, zejména z elektronické prezentace (včetně tvorby webových stránek), databází a počítačové grafiky. Součástí byla i část ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních případů do deníku, výpočet mzdy, odpisů a kalkulace, v dálkovém oboru podnikání byla zkouška zaměřena na ekonomickou část. Od 2. května do 4. května 22 studentů gymnázia a 20 studentů odborné školy v denní i v dálkové formě skládalo státní společnou část maturitní zkoušky formou didaktických testů a písemných prací z českého, anglického a ruského jazyka a z matematiky. Ve dnech 16. - 18. května 2018 probíhaly ústní maturitní zkoušky před zkušebními maturitními komisemi. Studenti gymnázia skládali ústní profilovou zkoušku ze tří předmětů - cizí jazyky, přírodovědné nebo humanitní předměty. Celkem 9 studentů gymnázia nahradilo zkoušku z anglického jazyka platnou mezinárodní zkouškou FCE nebo PET. Slavnostního zahájení se tradičně zúčastnil i zástupce města v Ledči nad Sázavou starosta Ing. Zdeněk Tůma. Zkoušky se konaly v příjemné a přátelské atmosféře, o kterou se zasloužili členové maturitních komisí i maturanti. Studenti přistoupili k vykonání maturitní zkoušky velmi zodpovědně, což se projevilo na jejich výborných výsledcích.

Veřejné sdělovací prostředky píší o velkém neúspěchu maturantů z matematiky. Nutno dodat, že tento problém se netýká naší střední školy. Na gymnázium byla 100% úspěšnost studentů ve všech částech maturitní zkoušky. U studentů odborné školy neprospěla 1 studentka z didaktického testu z matematiky a jeden student z didaktického testu z českého jazyka.

Ve čtvrtek 24. května 2018 byla v salónku ledečského hradu v Ledči nad Sázavou za účasti představitelů města, rodičů a hostů slavnostně předána vysvědčení o maturitní zkoušce absolventům maturitních oborů.

Touto cestou děkuji svým kolegům za výbornou přípravu studentů ke zkouškám.

Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních, pracovních i soukromých úspěchů a děkujeme majitelům ledečského hradu za umožnění předávat maturitní vysvědčení v krásných historických prostorách.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss