ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Úspěchy v soutěžích kybernetické bezpečnosti

Kraje pro bezpečný Internet (KPBI) + S Vysočinou bezpečně na internetu

Žáci střední odborné školy a gymnázia se opět úspěšně zapojili do soutěží Kraje pro bezpečný internet a S Vysočinou bezpečně na internetu. Cílem soutěží je zvýšit informovanost o důležitosti obezřetného využívání digitálních technologií a vnímání pozitiv i negativ života v kyberprostoru.

V období od října 2023 do února 2024 absolvovali žáci e-learning z oblasti elektronické bezpečnosti a následné on-line testování (soutěžní kvízy), zahrnující otázky z  elektronické bezpečnosti a správného využívání moderních technologií.

Dále v rámci kreativní části soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu (letos na téma digitální identity) vytvářeli žáci grafické práce (plakáty) a prezentace na téma „Jak si ochránit svoji identitu a peníze“.

V kreativní soutěži v kategorii SŠ - plakát / komiks se na 2. místě umístil žák 2. ročníku informačních technologií Tomáš Vojíř a v kategorii SŠ - prezentace se na 1. místě umístila žákyně stejné třídy Dinh Phuong Nhung.

V krajské soutěži škol (SŠ) se naše škola umístila na 1. místě (za nejvyšší procentní účast žáků na soutěži – 100% úspěšnost v on-line kvízu KPBI).

Finále soutěží proběhlo v pátek 31. května 2024 na krajském úřadě v Jihlavě, kde úspěšní soutěžící převzali ocenění z rukou radního Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďaly a odnesli si ceny od sponzorů (například firem Microsoft a Gordic).

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů také v dalších letech.

Jan Roubíček

rss