ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Úspěch žáků v soutěži v kybernetické bezpečnosti

Stejně jako v minulém roce se žáci střední odborné školy zúčastnili Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. V prvním (osvětovém) kole řešili test z oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti.

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice. Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou. 

Do druhého kola postoupilo 12 žáků oboru informační technologie, přičemž Dominik Čermák z 3. ročníku se umístil na skvělém 3. místě v Kraji Vysočina.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole soutěže a také v budoucím uplatnění.

Ing. Jan Roubíček

rss