ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Úspěch našich studentů v kybersoutěži

Stejně jako v minulých letech se naši studenti zúčastnili soutěže v kybernetické bezpečnosti organizované pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrem Kybernetické bezpečnosti (a dalšími partnery).

Cílem soutěže je zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa; identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany; ověřit případně doplnit znalosti související s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti; ověřit znalosti studentů jednotlivých škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných škol stejné kategorie nebo zaměření.

Studenti absolvovali soutěžní kvíz z různých oblastí kybernetické bezpečnosti a šifrování dat. V prvním kole se v Kraji Vysočina na skvělém 1. místě umístil Dominik Klouda (ze 3.ročníku informačních technologií), na 3. místě se umístil Martin Kos (ze 4.ročníku informačních technologií), na 6. místě se umístil Petr Nikodým (ze 3.ročníku informačních technologií) a na 8. místě se umístil Matyas Fišer (ze septimy gymnázia).

Gratulujeme

Jan Roubíček

Stránky soutěže: https://kybersoutez.cz

Prezentace z vyhlášení výsledků 1. kola: https://kybersoutez.cz/library/slavnostni_vyhlaseni_nskb6_1kolo.pdf

rss