ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Úspěch fiktivní firmy Delta

Na naší škole působí 6 fiktivních firem v rámci předmětů Podnikatelské činnosti ve třetím ročníku Informatiky, ve druhém ročníku vyšší odborné školy a v sextě a v septimě v rámci Semináře podnikatelské činnosti.

Všechny firmy fungují pod sítí CEFIF (centrum fiktivních firem), která je spravována Národním pedagogickým institutem. Každoročně tyto fiktivní firmy mezi sebou nejen obchodují a účastní se veletrhů, ale jsou pro ně připraveny i různé soutěže.

V letošním roce CEFIF vyhlásil soutěž o nejlepší vizitku a nejlepší slogan. Vizitky zatím nejsou vyhodnoceny, ale v soutěži o nejlepší slogan se účastnily z naší školy obě firmy, které jsou spravovány žáky sexty. 

Fiktivní firmě Delta se podařilo dosáhnout výborného úspěchu, kdy v rámci zhruba 80 soutěžních sloganů fiktivních firem z celé České republiky získala krásné 3. místo. Jejich firma se zabývá prodejem oblečení pod vlastní značkou a jejich sloganem je "Naše firma Delta oblékne i čerta."

Všem žákům účastnícím se tohoto projektu gratulujeme a přejeme, aby se jim znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu hodily i v běžném životě.


rss