UNIV 2 Kraje - Centrum celoživotního učení

Proměna škol v centra celoživotního učení

Střední odborná škola v Ledči nad Sázavou byla zapojena do projektu UNIV 2. Zkratka UNIV znamená Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé. Cílem projektu je proměna středních škol z institucí poskytujících denní vzdělávání žákům v centra naplňující koncept celoživotního učení vytvořením sítě škol celoživotního učení. Ve školách, kde probíhá vzdělávání žáků, jsou nabízeny i vzdělávací programy pro dospělé. Do projektu je zapojeno 325 škol z celé ČR, v jednotlivých krajích je vytvořeno 13 sítí škol - center celoživotního učení.  Naše škola při pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé využívá svých zkušeností ze vzdělávání dospělých v dálkovém studiu oboru Podnikání nebo Provozní technika. Přínosem pro školu je i další vzdělávání učitelů - lektorů, které probíhalo v rámci projektu zdarma, např. kurz pedagogického projektování. Pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci proběhl kurz Lektorské dovednosti, ve kterém bylo proškoleno celkem 10 učitelů naší školy.

V rámci projektu naše škola rozšířila nabídku vzdělávacích programů pro dospělé na základě průzkumu mezi účastníky dalšího vzdělávání a ve spolupráci se zástupci sociálních partnerů podniků LESS, a. s. Bohdaneč a GALATEK, a. s. Ledeč nad Sázavou. V první vlně byl vytvořen vzdělávací program Účetnictví a jeho aplikace na PC. Ve druhé vlně byl tvůrci vytvořen vzdělávací program Zpracování dokumentace na PC a ve třetí vlně byl vytvořen vzdělávací program Pracovník ve strojírenství.

V naší škole proběhlo pilotní ověřování vzdělávacího programu Zpracování dokumentace na PC, který byl zaměřen na práci s výpočetní technikou. Kurzy byly rozděleny podle obtížnosti na variantu A Začátečníci, variantu B Středně pokročilí a variantu C Pokročilí. Předpokladem účasti ve vyšší variantě bylo absolvování vstupního testu, který ověřil znalosti z předcházející úrovně.  Na základě zkušeností se sobotním studiem se kurzy konaly v sobotu od 8.05 hodin do 15.10 hodin v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou. Smyslem pilotního ověření bylo zjistit, zda vytvořený vzdělávací program Zpracování dokumentace na PC odpovídá náročnosti, vyhovuje časová dotace a výstupy byly pro zájemce dosažitelné. 

Ing. Vlasta Rýdlová, metodik celoživotního učení


Články


rss