ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Učitelka Vysočiny 2023 – Ing. Jana Flekalová

Ing. Jana Flekalová, učitelka informatiky a výpočetní techniky, získala v anketě Učitel Vysočiny 2023, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina, ocenění za mimořádně kvalitní pedagogickou činnost, kterou vykonává stále s nadšením a s maximálním nasazením. Oceněn byl nadstandardní přístup k žákům, sdílení zkušeností, moderní výuka informatiky, programování a robotiky v gymnaziálních oborech, aplikace moderních výukových metod, vedení metodické prevence ve škole, koordinace ICT ve škole, spolupráce s ČŠI v oblasti sdílení zkušeností z čtenářské gramotnosti v informatických předmětech, příprava žáků k soutěžím, organizace různých aktivit v oblasti prevence, vytváření vhodných podmínek pro výuku, profesní dovednosti a mnoho dalších činností, které zvládá ve volném čase. Ocenění převzalo v pátek 13. 10. 2023 v historické aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě deset vybraných učitelů z Kraje Vysočina. Nad anketou převzal záštitu RNDr. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže, sportu, informatiky a komunikačních technologií.

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů a osobní spokojenosti.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

    Článek na krajských stránkách
    rss