Účetnictví a aplikace na PC

Obsah kurzu

  • Podstata účetnictví, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
  • Doklady, členění, náležitosti dokladů, vyhotovování a úschova dokladů.
  • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty.
  • Účtování základních účetních případů na jednotlivých účtech podle účtového rozvrhu.
  • Vyhotovení a zpracování faktur v podniku.
  • Náklady a výnosy podniku související s běžnou činností, uznatelnost podle zákona o daních z příjmů.
  • Inventarizace majetku a závazků.
  • Sestavení účetní uzávěrky a závěrky, daň z příjmů, sestavení daňového přiznání.
  • Vedení účetnictví na počítači v účetním software MRP.

Místo konání: SOŠ, Koželská ulice 551, Ledeč nad Sázavou, učebna č. K01

Rozsah hodin: 80 hodin

Termíny konání: soboty od 8.00 do 15.10 h, případně podle zájmu v pátek od 14.25 hodin,

kurz bude začínat po přihlášení min. 6 účastníků

Cena: 4.500,-- Kč, číslo účtu 2791810227/0100

Způsob ukončení: zápočet

Certifikát: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Účetnictví a aplikace na PC

Maximální počet účastníků: 10 osob, přijímáni na základě pořadí přihlášení

Bližší informace získáte na www.gvi.cz, e-mailem rydlovav@gsv365.cz, nebo telefonicky 731 612 319.

rss