Učební obory SOŠ - denní studium

23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník)

Profil absolventa:

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady, opravovat je a obsluhovat CNC stroje.

Možnost získání svářecího průkazu.

Možnost získání stipendia. Produktivní práce = finanční odměna.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Obsluha CNC strojů, provozní zámečník, montér, strojní zámečník, kontrolor, samostatný podnikatel.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik ve školních dílnách.

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.    

23-52-H/01  Nástrojař

Profil absolventa:

Absolvent je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. 

Možnost získání svářecího průkazu.

Možnost získání stipendia. Produktivní práce = finanční odměna.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač, samostatný podnikatel.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik ve školních dílnách.   

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.      


23-56-H/01  Obráběč kovů - programování CNC

Profil absolventa:

Absolvent je připraven požívat technickou dokumentaci a obrábět materiály.

Možnost získání svářecího průkazu.

Možnost získání stipendia. Produktivní práce = finanční odměna.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Obráběč kovů, samostatný podnikatel.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik ve školních dílnách.   

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.  


66-53-H/01  Skladník

Profil absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v logistických centrech, v obchodě nebo ve výrobním podniku.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Pracovník skladu, pracovník expedice, pracovník reklamačního oddělení, řidič manipulačního vozíku, jeřábník.

Vzdělávání v 1. ročníku probíhá ve škole (teoretická příprava, odborný výcvik bude probíhat v učebnách výpočetních technologií - skladové programy), od druhého ročníku je výuka rozdělena do dvoutýdenního cyklu (týden teoretická příprava ve škole, týden odborný výcvik na smluvních pracovištích školy).

Součástí vzdělání je také příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, např. kurz motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Obor je v Kraji Vysočina oborem, který se vyučuje pouze na naší škole.

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy  tříletých učebních oborů.

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik.   

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.   

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.


rss