Informatické obory

18-20-M/01  Informační technologie   

Profil absolventa:

Absolvent pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Ovládá účetnictví a ostatní ekonomické disciplíny. Vytváří webové prezentace podniku. Připravuje jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Dva týdny praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku; práce ve fiktivní firmě ve 3. ročníku; možnost odborné stáže v zahraničních firmách.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat: 

Grafik, propagační referent, programátor, správce sítě, IT specialista, obchodník, veřejná správa, samostatný podnikatel.

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky.    

2. Úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.   

3. Splnění podmínek přijímacího řízení. 

Učební plán

18-20-M/01  Ekonomika a služby   

Profil absolventa:

Absolvent pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Ovládá účetnictví a ostatní ekonomické disciplíny v podnikatelském i veřejném sektoru. Vytváří webové prezentace podniku. Připravuje jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Dva týdny praxe ve firmách ve 2. a 3. ročníku; práce ve fiktivní firmě ve 3. ročníku; možnost odborné stáže v zahraničních firmách.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat: 

Grafik, propagační referent, programátor, správce sítě, IT specialista, obchodník, pracovník veřejné správy, ekonom, účetní, samostatný podnikatel.

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky.    

2. Úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.   

3. Splnění podmínek přijímacího řízení. 

Učební plán

34-53-H/01  Reprodukční grafik a administrativa

Profil absolventa:

Absolvent je připraven na technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, sestavovat cenové kalkulace, řídit expedici, různé části polygrafické výroby, pracovat s nejrůznějšími grafickými programy, ovládat jednoduchou administrativu a daňovou evidenci. Je také schopen připravit potisk hrníčků, triček a dalších propagačních materiálů.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Při výkonu produktivní práce finanční odměna.
Praxe v regionálních tiskárnách a reklamních agenturách.

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik.

Uplatnění absolventů: 

Absolvent nalezne uplatnění v polygrafické výrobě, v propagačních agenturách, grafických studiích, v oblasti reklamy nebo v administrativě.

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky. 

Učební plán

rss