ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Tvůrčí psaní s Lucií Hrochovou

Myslíte si, že nemáte nápady na psaní? Že nevíte, kde hledat inspiraci? Že ve vás nedřímá tvořivost? Lucie Hrochová by vás určitě přesvědčila, že se mýlíte, a vaše dřímající tvořivost by se probrala k bohatému životu.

Přinejmenším to dokázala studentům ledečského gymnázia, kteří se zúčastnili jejího workshopu tvůrčího psaní. Ten se uskutečnil 14. září a Lucie se studenty sdílela různé techniky, jak se uvolnit, otevřít se představivosti a jak všechny podněty, nápady, představy zaznamenat. Pokud byste vstoupili do učebny, kde akce probíhala, viděli byste studenty, kteří sedí v lavicích a se značným elánem píší, o nějaký čas později studenty, kteří zaujali pro školu nezvyklé pozice (sezení na lavici, na parapetu okna, ležení na zemi…), ovšem opět nadšeně píšící. Někdy šlo o automatické psaní, někdy o psaní s určitými hranicemi: vyberte jednu větu a věnujte ji spolužákovi. Ten s ní bude dále pracovat – bude ji rozvíjet, popírat, přetvářet… cokoli chcete.

Další část tvůrčího projektu byla věnována nové knize Lucie Hrochové, která má název Rozplétání. Lucie přečetla ukázky, diskutovala se studenty nejen o vlastním tvůrčím procesu, ale i okolnostech vydávání knihy a další zajímavostech. Otázky zvídavých studentů se týkaly i Luciiných vzpomínek na ledečské gymnázium, jejího studia oboru fyzického herectví na JAMU v Brně, její tvůrčí i herecké zkušenosti v divadle. A Lucie byla ochotná odpovídat, sdílet zkušenosti, nápady, postřehy.

O úspěchu workshopu svědčí nadšené zapojení studentů do všech aktivit, ochota sdílet jejich tvůrčí počiny, závěrečná reflexe a hodnocení, ale i dotazy, zda se bude workshop opakovat a zda to bude brzy. Tato otázka zůstala otevřená, ale je zřejmé, že i Lucie byla potěšená přístupem, tvorbou a otevřeností ledečských gymnazistů.

Lenka Trtíková

rss