ZE ŽIVOTA ŠKOLY

TRADIČNÍ OSLAVA BÁSNĚNÍ

FOTOGALERIE


Tak jako každý rok v tomto čase se naše škola přidala k institucím z více jak padesáti měst a obcí České republiky, abychom si my a naši žáci připomněli výroční našeho asi nejslavnějšího básníka, Karla Hynka Máchy (16. 11.). Tento, již jednadvacátý ročník, se tentokrát konal s podtitulem „Otevřete oči!“, jehož autorem je slavný umělec a vizionář Leonardo da Vinci.


A protože fantazii se meze nekladou zvláště právě v poezii, i my jsme v podstatě měli volné ruce a toto téma jsme zpracovali ve vlastním pojetí. A tak jsme jedno celé dopoledne věnovali básnění, básním i básničkám, tvůrčím dílnám a hrátkám s poezií a místo matematiky, zeměpisu či biologie jsme se stali nadšenými, ale i nedobrovolnými básníky i básnířkami.


A jak to probíhalo právě na naší škole? Žáci nižšího gymnázia, tedy primáni až kvartáni, byli rozděleni do pěti skupin a postupně navštěvovali jednotlivé tvůrčí dílny, kde jim vyučující připravil aktivitu dle vlastního rozhodnutí či zaměření. Někdo propojil poezii s malováním, poslechem písniček s tematikou „oči“, jinde vymýšleli příběhy či vytvářili tradiční japonskou báseň haiku. Společná všem dílnám byla samozřejmě snaha o co největší zapojení fantazie. Na závěr jsme se sešli v sále u filmu Kytice, jehož zhlédnutím jsme toto dopoledne úspěšně uzavřeli.


A tak ať jsme talentovaní či ne, dokázali jsme si, že s trochou vůle, snahy či podpory ostatních všichni dokážeme stvořit poutavé a čtivé básnické dílo.


Za kolegy Klára Dudáková

rss