Archiv

Tomáš Fiala je fyzikální jednička

Tomáš Fiala, student oktávy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, se umístil na 1. místě celostátního kola Fyzikální olympiády. Tento skvělý úspěch korunoval Tomášovo úsilí v předchozích kolech této soutěže   - i v kole krajském byl nejlepší. Celostátní kolo se konalo od 17. do 20. února 2015 v Českých Budějovicích a  hlavními organizátory byly Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích a Jihočeská univerzita tamtéž. Na to, jak soutěž probíhala a jaké dojmy z ní má sám vítěz, jsme se zeptali přímo Tomáše Fialy.

Tomáši, celostátní kolo Fyzikální olympiády trvalo čtyři dny, jaký byl její program?

První den jsme měli jen jako příjezdový. Shromáždili jsme se v místě ubytování (což byla první úloha: najít vůbec v Budějovicích to místo, kde máme být…). Potom proběhlo slavnostní zahájení a večer jsme si mohli poslechnout první přednášku jednoho z hostů.

První soutěžní den začal ne právě příjemně, když budíky se nám rozezněly již kolem půl sedmé, abychom stihli snídani a přesun do místa soutěže. Soutěž prvního dne spočívala v řešení teoretických úloh. Po obědě jsme absolvovali exkurzi v jaderné elektrárně Temelín a večer opět probíhala jedna přednáška.

Druhý soutěžní den se nesl v duchu nejistot, neboť jediným úkolem soutěže bylo provést experiment. A také proto, že většina z nás na něj buď spoléhala, anebo nechtěla ztratit dobrý pocit po teorii. Odpoledne nás provedli po fabrikách firmy Robert Bosch, která zde vyrábí autodíly, a večer následovala další přednáška. Ovšem té jsme se zúčastnili jen z části, neboť před ní jsme mohli licitovat o body s opravujícími poté, co jsme si prohlédli naše opravené teorie.

Poslední den proběhlo slavnostní vyhlášení a předávání cen. Potom jsme všichni odjeli opět do svých krajů.

Co z tohoto programu (kromě soutěže) bylo pro Tebe nejzajímavější?

Vyjma samotného důvodu, proč nás sem tedy zvou, mi přišlo asi takové nejzajímavější po stránce "kam se člověk normálně nepodívá", když jsme si mohli projít Temelín, anebo přednáška pana profesora Dolejšího (ten patří v našem státě k největším odborníkům v této oblasti, ale je také nadšeným popularizátorem) o elementárních částicích a práci v CERN, protože byla taková populární a zábavná.

Pokud jde o soutěž, můžeš i laikům přiblížit, v čem spočívaly úlohy nebo Tvůj experiment?

Soutěž má, jak již bylo naznačeno, dvě části. V první řešíme čtyři teoretické problémy a v druhé provádíme experiment, resp. zpracováváme, co jsme naměřili.

V teorii jsme řešili mechaniku v první úloze, kdy jsme řešili rozjíždění auta ve smyku. Druhá úloha se věnovala elektronovému plynu v kovech - na nás bylo zhodnotit, zda zde mohou probíhat kvantové jevy, či ne a za jaké teploty již ano. V posledních dvou úlohách jsme se věnovali elektřině.

V experimentální části jsme zkoumali kmity vodního sloupce v U-trubici. Měli zjišťovat tzv. koeficient útlumu, který vystupuje v jeho (jednom z jeho) teoretickém popisu. Také jsme zde ještě měli jeden trochu teoretický úkol.

 Jak ses na celý průběh soutěže připravoval?

Na průběh jedné této soutěže jako takové jsem se ani nijak konkrétně nepřipravoval. Bylo by to vlastně i dosti náročné, neboť zde nikdy nevíte, s čím se můžete setkat, a tak by člověku nezbylo, než prořešit všechna zadání minulá a z jiných soutěží, i ze studijních textů (ty vydává FO na různá témata, která se zde vyskytují), ale jsou i tací, kteří se tomu věnují. Já jsem se připravoval spíš tím stylem, že je to něco, co mě baví. Pak se samozřejmě také "připravuji" z různých materiálů, ale už delší dobu, jako valná část ostatních řešitelů, dělám různé korespondenční semináře, kde se zabýváme podobnými věcmi. Také řešení FO v minulých letech dává jistou zkušenost.

V celostátním kole soutěží ti nejlepší a Ty jsi zvítězil. Jak hodnotíš ostatní soutěžící, byli pro Tebe velkou konkurencí, nebo bylo snadné je porazit?

V celostátním kole soutěží ti, jimž se podaří kolo krajské - loni se mi třeba nepodařilo a já do celostátního kola ani nejel. I v celostátním kole je 50 řešitelů, z nichž zhruba polovina je na tom tak nějak stejně a byla by s to vymyslet stejné věci. Kdybychom na řešení měli týden, věřím, že se ho dobereme všichni. Je to spíš o tom, že se vám to zrovna zadaří udělat v soutěžním čase a neklopýtáte po cestách, které k řešení nevedou… Také většinu lidí, kteří tam byli, znám z oněch seminářů a jiných akcí a myslím si, že jsme na tom tak stejně. To je další věc, že je to i také takové příjemné setkání s přáteli, kteří jsou jinak z daleka a s nimiž se běžně nevidíme.

Postupuješ z celostátního kola ještě na nějakou vyšší úroveň, nebo je tímto soutěž uzavřena?

Pro Českou republiku již je Fyzikální olympiáda uzavřena, ale prvních deset úspěšných řešitelů ještě pojede v dubnu do Hradce Králové a tam budeme soutěžit o účast v družstvu za Česko v mezinárodní Fyzikální olympiádě, která se letos bude konat v Indii.

Poslední otázka se přímo nabízí: budeš se i v budoucím studijním či profesním životě zabývat fyzikou?

Ano, pravděpodobně ano. I když je pravda, že poslední dobou jsem hodně váhal, jestli nechci jít spíš na čistou matematiku. Ještě úplně nevím, možná z toho nakonec bude třeba i nějaká kombinace, když bych to stíhal. Traduje se, že s matematikou na fyzice jde chodit dělat zkoušky i na matematické obory jedné školy, když použiji vyjádření jednoho našeho pana profesora, tak nejmenované školy, ale učí se tam hlavně ekonomie.

Tomáš Fiala reprezentoval naše gymnázium nejen ve Fyzikální olympiádě, ale také v Matematické olympiádě, ve které se umístil v krajském kole též na prvním místě  Přejeme hodně úspěchů  v soutěži o reprezentaci České republiky v Indii, ale i u maturity, která jej v květnu čeká, a také v dalším profesním i osobním životě.

Autor textu: Mgr. František Trpišovský

rss