Termín opravné závěrečné zkoušky

Stanovuji termín opravné písemné závěrečné zkoušky na středu 4. 12. 2019 od 8:00 v Koželské ulici.


V Ledči nad Sázavou 25. 9. 2019


Mgr. Ivana Vitisková, v. r.

ředitelka

rss