Archiv

Technické fórum

Třetí ročník konference Technické fórum 2017 pořádal Kraj Vysočina v pátek 2. června. Konference se účastnili zástupci středních odborných škol, firem, ministerstev, hospodářské, agrární komory a hosté z Nitranského kraje.

Úvodním projevem zahájil konferenci hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. V dalším příspěvku Ing. Petr Bannert z MŠMT vyzdvihl spolupráci odborných škol se zaměstnavateli a zabýval  se demografickým  vývojem v následujících letech. Náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu Ing. Eduard Muřický seznámil přítomné se čtvrtou průmyslovou revolucí zaváděnou na základě podnětů firem, výhody a směry Průmyslu 4.0 a na ně navazující Vzdělávání 4.0.

Ve svých prezentacích zástupci hospodářské komory viceprezident Ing. Michal Štefl a předseda krajské hospodářské komory Ing. Richard Horký doporučili věnovat se  demografickému vývoji a pokračovat v podpoře projektů Kraje Vysočina zaměřených na technické vzdělávání.

Radní pro oblast školství Ing. Jana Fialová s vedoucím odboru školství RNDr. Kamilem Ubrem představila projekty a soutěže v oblasti technického vzdělávání realizované v kraji na základních a středních školách.

Závěrem ředitelé středních odborných škol a ředitelé spolupracujících firem převzali ocenění jako poděkování za spolupráci škol a firem. Za naši školu převzala ocenění pro firmu Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou ředitelka školy a zároveň poděkovala za spolupráci přítomné firmě Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč nad Sázavou zastoupené generálním  ředitelem Ing. Josefem Kadlecem.

Vlasta Rýdlová ZŘ

rss