ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Technické fórum 2019

Letošní Technické fórum zahájil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Společně s generální ředitelkou IBM Zuzanou Kocmaníkovou a Milenou Jabůrkovou, víceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR, podepsali Memorandum mezi MŠMT, Svazem průmyslu a dopravy a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta k technologiím P_Tech. V průběhu konference byly věnovány příspěvky dílčím kvalifikacím podle národní soustavy kvalifikací, skládání mistrovské zkoušky, zavedení předmětu Technika na 2. stupni ZŠ, atd. Radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová uvedla blok příkladů dobré praxe podpory technického vzdělávání, kterou realizují podniky v Kraji Vysočina. Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Kraje Vysočina Kamil Ubr a vedoucí oddělení Jana Hadravová prezentovali aktivity na základních a středních školách v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“. Všechny krajské odborné školy se přestavily v publikaci Technické fórum 2019.


rss