ZE ŽIVOTA ŠKOLY

TAK CO, UŽ MÁŠ TY EFSÍÍČKA?

Tuhle otázku jste mohli slyšet, když jste v minulých dnech procházeli třídou oktáva. A odpověď byla ve všech případech kladná. Je pravda, že tři chlapci ještě čekají na výsledek ze zkouškového místa v Jihlavě, ale věříme, že oni uspěli. Ostatních téměř dvacet úspěšných držitelů certifikátů FCE a PET si mohlo oddychnout. Několik týdnů a možná i měsíců intenzivní práce, ať už v nepovinném předmětu ve škole nebo hlavně v individuální přípravě přineslo své ovoce. Certifikát zajistí úlevy u maturity, ale hlavně: má celoživotní platnost a potvrdí znalost anglického jazyka.

Další kurz se rozbíhá, zveme zájemce

Pravidelně dvakrát ročně probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) – úroveň B2 a PET (Preliminary English Test) – úroveň B1. Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia. Velká část studentů (před)maturitního ročníku se uchází o doživotně platný certifikát na své úrovni znalostí anglického jazyka. Letos někteří studenti projevují zájem i o zkoušku CAE, která je na úrovni C1.

Kurz pro ročník septima, ale i pro mladší zájemce bude probíhat ve 2. pololetí tohoto školního roku (únor až květen). V kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu. Zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá na individuální práci zájemce.

Místo přípravy: Učebna G 16
Čas přípravy: středa 14.00-15.30; 1 x za 2 týdny
Termíny: 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 11.5., 25.5. – změny vyhrazeny

Hodně úspěchů při studiu přeje Jiří Foller.

Ilustrační obrázky: www.facultyfocus.com; www.wrdfree.com

rss