ZE ŽIVOTA ŠKOLY

SWAP or SHOP

V úterý 4.10. 2022 jsme ve třídě sekunda na hodině anglického jazyka zrealizovali Evropský den jazyků formou ,Swap or Shop' ,Vyměň nebo Nakup'. Žáci přinesli nepotřebné oblečení a doplňky, vytvořili si své stánky a poté obchodovali, popisovali a smlouvali. To vše pouze v angličtině! Hodinu jsme si nejen užili, ale i zdokonalili kompetence vedoucí k podnikavosti.

Mgr. Andrea Čapková

rss