ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Svářecí kurz TIG - závěrečné zkoušky

Dne 27. 9. proběhly ve školních dílnách závěrečné zkoušky svářecího kurzu TIG pro zaměstnance firmy Schäfer – Sudex s. r. o. Kurz, který začal v srpnu, tak byl finálně završen. Všichni účastnici prokázali nově nabyté odborné znalosti v oblasti svařování, které jistě uplatní ve své profesní praxi.

Gratulujeme účastníkům kurzu k získání svářečského průkazu.

Ing. Vít Dlouhý, IWE


rss