ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Studentské parlamentní volby

Dne 21. 9. 2021 se na Gymnáziu a SOŠ v Ledči nad Sázavou konaly parlamentní studentské volby, kterých se mohl zúčastnit každý žák naší školy od patnácti let včetně. A jako každé volby, měly i tyto volby komisi, která byla složena ze žáků docházejících na společenskovědní seminář. Konkrétně se jednalo o Milana Maxu, Veroniku Roučkovou a Zuzanu Horákovou ze septimy. Plentu nám zapůjčil pan Ptáčník, kterému touto cestou velice děkujeme.

Celková účast byla na gymnáziu i SOŠ 65%. A kdo že se stal vítězem? Se 44 hlasy vyhrála koalice PirStan a hned za nimi s 42 hlasy skončila koalice SPOLU. Na třetím místě se s 25 hlasy umístilo politické hnutí ANO. Naopak nejméně hlasů získaly strany Aliance národních sil, Hnutí Prameny, Levice či koalice Trikolóra, Soukromníci a Svobodní.
Celkově se volby vyvedly a jsme velmi rádi, že většina studentů přišla vyjádřit svůj názor.

Za volební komisi: Milan Maxa, Veronika Roučková a Zuzana Horáková

rss