ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Studenti naší školy na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou

Nejúspěšnější studenti, kteří reprezentovali naši školu na okresních, krajských a mezinárodních soutěžích, byli přijati ve středu 21. června na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou. V úvodu si krátké hudební vystoupení připravili žáci ZUŠ v Ledči nad Sázavou. Poté studenti přebírali finanční ocenění z rukou místostarostky Ing. Hany Horákové.

Za naši školu převzali ocenění Kateřina Hönigerová, která je zároveň nominovaná na krajské ocenění Talent Vysočiny v humanitní a přírodovědné oblasti, Jakub Bernad, Nikola Velátová, Tereza Beladová, Tereza Vacková, Michaela Bělská, Rostislav Berka, Kristýna Skalická, Martin Havelka a Petr Kroupa. Mezi další oceněné patří Václav Krupička, Marcela Majerová, Veronika Veselá, Tereza Poláková a Natálie Medová. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v soutěžích a olympiádách v dalších letech. Poděkování také patří všem pedagogům, kteří studenty na soutěže a olympiády připravují.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

rss