ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Studenti 1.B ledečského gymnázia se seznamují

Do prvního ročníku čtyřletého oboru ledečského gymnázia nastoupilo 22 žáků. Někteří se znají ze základní školy, kterou navštěvovali, někteří nové spolužáky viděli poprvé až 1. záři. Ovšem hned v prvních dnech měli žáci několik příležitostí více se poznat.

První takovou neformální příležitostí byl adaptační den, který 2. září uspořádalo Středisko volného času Ledeč nad Sázavou. V první aktivitě tohoto dne bylo náročné zapamatovat si jména spolužáků v krátké chvíli. Byl to ale základ, aby si pak vzájemně spolužáci mohli k tváři a jménu přiřadit další sdělované informace – kdo hraje na bicí, kdo má rád hady, kdo hraje na violoncello, kdo hraje volejbal, kdo se věnuje street dance …. Další aktivity, do kterých se prváci zapojili, směřovaly k tomu, aby si uvědomili, jak důležité jsou komunikace a spolupráce. To si mohli vyzkoušet jak ve hrách se slovy a rébusy, tak při hrách v prostředí Šeptouchova. Při těchto aktivitách v přírodě se nejvíce „prolomily ledy“, děvčata a kluci více komunikovali, více se domlouvali na společném postupu a také se více nasmáli.

Další společnou akcí byl výlet do Archeoparku Pavlov, který se uskutečnil 9. září. Tato exkurze byla zařazena do Projektu Poznáváme svět. Žáci se v muzeu, které se věnuje mladému paleolitu, zapojili do edukačního programu, který jim představil paleolitické umění, a dokonce si vytvořili vlastní dílo inspirované právě pravěkým uměním. Je pravda, že paní lektorka ohodnotila žáky jako šikovné, ale dost tiché. Především ve srovnání se skupinou septimánů, kteří se exkurze také zúčastnili, působili studenti 1.B trochu zamlkle. Ale byla to jejich první exkurze v prvním týdnu prvního ročníku v nové škole. Mnoho poprvé najednou, že? Ovšem na seznamování mají čtyři roky studia, nejméně tři školní výlety, lyžařský kurz, mnoho projektů, exkurzí a nejrůznějších dalších akcí, které škola pro své studenty připravuje.

Jako jejich třídní učitelka doufám, že si mezi sebou vytvoří pěkné vztahy, které obohatí jejich životy a studium, a že na roky strávené v ledečském gymnáziu budou dlouho vzpomínat v dobrém. Je to především na nich samotných, ale všichni si přejeme, aby si jim ve škole po všech stránkách líbilo, a budeme k tomu nápomocni.

Lenka Trtíková

rss