Strojírenství - programování CNC

23-41-M/01  Strojírenství - programování CNC

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pozicích v odvětví strojírenství a v příbuzných oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, údržbě, v obchodně technických službách, marketingu apod.

Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání seřizovač CNC obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik.

Absolvent se uplatní jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (energetika, stavebnictví, doprava, zemědělství). Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech strojírenství, počítačové grafiky, informačních a komunikačních technologií. 

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Možnost získání svářecího průkazu.

Předmět praxe se vyučuje ve školních dílnách, případně také v reálném prostředí firem.  

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Konstruktér, technolog, projektant, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, programátor CNC strojů, obsluha CNC strojů, samostatný podnikatel, atd.

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky.

2. Úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.

rss