ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Středoškoláci v ZOO

FOTOGALERIE

25. 9 a 5. 10. 2023 proběhly exkurze do ZOO v Jihlavě, které byly spolufinancovány z Fondu Vysočiny. Během exkurzí se žáci seznámili se zvířaty, o která v jihlavské zoologické zahradě pečují. Důležitou součástí exkurzí byly i vzdělávací programy zajišťované Centrem environmentální výchovy PodpoVRCH.

Žáci 2.B a vybraní žáci ze tříd 4.B a 8.O se účastnili programu s názvem Biodiverzita, to jsme my. Program byl zaměřen na aktivity, kterými lidé negativně ovlivňují život volně žijících zvířat, a na možná řešení, která mohou pomoci k zachování biodiverzity. Žáci 6.S a 2.I se účastnili programu ZOO – Noemovy archy dnešní doby, který se zaměřoval na aktuální roli zoologických zahrad ve světě i u nás.

rss