Sportovní hala - omezení provozu

Na základě Usnesení vlády ČR z 8. 10. 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření publikovaného ve Sbírce zákonů č. 399/2020, strana 4395, částka 162, vláda zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tělocvičny). Zákaz je s účinností od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020.

Na základě Usnesení vlády ČR z 8. 10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření publikovaného ve Sbírce zákonů č. 400/2020, strana 4398, částka 162, vláda zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tělocvičny). Zákaz je s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020.


Sportovní soutěže v rámci soutěžení organizované sportovními svazy budou probíhat v omezení - dle Sbírky zákonů č. 399/2020, strana 4396, částka 152 s účinností od 9. 10. 2020 do 11. 12. 2020.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss