ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sportovně turistická hra

Ani očekávané tropické teploty nás nezastavily před pořádáním Sportovně turistického dne v okolí Ledče n. S. Trasa byla pečlivě vybrána většinou stínem – lesem a alejemi.


Žáci nižšího gymnázia byli rozděleni do týmů a vydali se na trať od Hotelu Sázava Pivovarským údolím do místní části Ke Křížům, potom pokračovali k Hamrům a po silnici od Olešné zpět do Hotelu Sázava, kterému tímto také děkujeme za vytvoření výborného zázemí.

Také děkujeme Hasičskému záchrannému sboru v Ledči nad Sázavou.


Doprovodem byli žáci vyššího gymnázia, kteří také asistovali na stanovištích svým učitelům. A co museli soutěžící splnit? Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na dopravní značky, sladkovodní ryby, ekologii, ale i skládání dřevěných hlavolamů nebo erbu našeho města.


Bonusem všem byla procházka nádhernou přírodou a prožití hezkého dopoledne. Pokud slyšíme nářky, že mladí dnes jen sedí u počítačů, tabletů, mobilů apod., tak v Ledči nad Sázavou to naštěstí neplatí!


FOTOGALERIE

rss