ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Spolupráce se slovenskou školou pokračuje

Naše střední škola spolupracuje od roku 2019 se slovenskou Střední odbornou školou technickou z Komárna. Dva „covidové“ roky neumožnily vzájemné návštěvy škol a neuskutečnily se ani připravené výměnné pobyty českých a slovenských žáků.

První týden v říjnu jsme společně zrealizovali zahraniční stáž učitelek odborné školy, které se účastnily výuky na Střední odborné škole technické v Komárně. Cílem bylo sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli našich škol v oblasti práce s žáky, účast ve výuce, řízené debaty, konzultace s učiteli a schůzky s žáky slovenské školy. Zkušenosti ze zahraniční stáže budou sdíleny s učiteli naší školy na pedagogické radě.

Naši školu navštívili 17. – 19. října 2022 zástupci slovenské školy – ředitel školy Ing. Elemír Pál a zástupkyně ředitele Ing. Monika Virágová. Po uvítání v ředitelně školy probíhalo vzájemné sdílení zkušeností s řízením, organizací a financováním školy. Zástupkyně si vzájemně vyměňovaly zkušenosti z oblastí vzdělávání. Součástí návštěvy bylo i seznámení s naším městem a jeho historií, zastavení u ledečského hradu a kostela sv. Petra a Pavla. V okolí jsme navštívili Humpolec a památky UNESCO v Kutné Hoře. Ve středu jsme si společně prohlédli naši školu, navštívili gymnázium, odbornou školu a školní dílny, navštívili jsme Den firem, který probíhal v Koželské ulici. Zástupci firem si vyměňovali informace s ředitelem slovenské školy a ředitelkou naší školy ohledně českého a slovenského pracovního trhu, nedostatku zaměstnanců s technickým zaměřením, duálního vzdělávání na Slovensku.

Výsledkem našeho setkání je pokračování vzájemné spolupráce v oblasti studijních cest žáků a zahraničních stáží učitelů. Velká pozornost byla věnována přípravě a stanovení podmínek výměnného pobytu žáků prvních ročníků naší odborné školy, kteří navštíví slovenskou školu v červnu 2023 a žáků slovenské školy, kteří navštíví naši školu v květnu 2023. Cílem výměnného pobytu bude poznávání měst Ledče nad Sázavou a Komárna, návštěva hlavních měst – Prahy a Bratislavy a společná účast žáků oborů informační technologie a strojírenství ve výuce.

Budeme se těšit na realizaci naší spolupráce v následujících letech.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání


rss