ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Spolupráce se slovenskou školou

Naši školu navštívili 11. – 12. června 2019 zástupci Střední odborné školy technické z Komárna (Slovensko) v čele s ředitelem školy Ing. Elemírem Pálem. V úterý 11. června 2019 po přijetí v ředitelně školy a seznámení se s vedoucími zaměstnanci školy hosty také přivítal starosta města pan Ing. Zdeněk Tůma na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou.

Zástupci slovenské školy si měli možnost prohlédnout ledečský hrad, město Ledeč nad Sázavou a podívali se do chráněné krajinné oblasti Stvořidla.

Ve středu probíhalo jednání o realizaci společných projektů. Školy se dohodly na vzájemné spolupráci v oblasti studijních/pracovních cest žáků a učitelů a v rámci projektu Erasmus+ bude zapojena ještě jedna střední škola z Maďarska. Projekty se budou realizovat od následujícího školního roku. Po jednání jsme hostům ukázali budovy školy, seznámili jsme je se strukturou našich oborů a měli možnost nahlédnout do výuky. Velmi kladně nám hodnotili vybavení školy a vlídný přístup zaměstnanců školy. Pro nás byly inspirující například informace o zkušenostech s duálním vzděláváním, které se v současné době na Slovensku začíná realizovat.

Věříme, že se spolupráce bude nadále rozvíjet k oboustranné spokojenosti.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss