Archiv

Spolupráce s další firmou

V rámci spolupráce školy se speciálními partnery proběhla v pátek 9. ledna 2015 na naší škole první schůzka vedení školy se zástupci firmy Dürr Systems Czech Republic a. s. Ledeč nad Sázavou, kterou zastupovali pan Ing. Jan Hevessy statutární ředitel a předseda správní rady a pan Jakub Toman výrobní ředitel. Česká pobočka Dürr je součástí německé skupiny Dürr AG, která je předním světovým dodavatelem technologií povrchových úprav především do automobilového a leteckého průmyslu. Dürr AG působí ve 26 zemích a celá skupina má více než 11 000 zaměstnanců. Dürr Systems Czech Republic a.s. se specializuje na vývoj a výrobu stříkací techniky pro lakovny (stříkací pistole, čerpadla) a dodávku aplikačních systémů. Více o společnosti na stránkách www.durr-cz.cz

Účelem schůzky bylo projednání konkrétní spolupráce školy a firmy Dürr Systems Czech Republic a. s. Ledeč nad Sázavou s cílem uzavření dohody o vzájemné spolupráci. Vedení školy seznámilo zástupce firmy se vzdělávacími programy, obory školy a s koncepcí školy v oblasti strojírenských oborů. Zástupci firmy prezentovali výrobní program firmy a nabídli škole různé možnosti vzájemné spolupráce. Zejména se jedná o uplatnitelnost absolventů strojírenských oborů na pozicích ve firmě (firma bude nabízet větší počet nových pracovních příležitostí), podporu žáků strojírenských oborů v průběhu vzdělávání, podporu škole při vzdělávání žáků zejména v oborech strojírenství, strojní mechanik, nástrojař, mechanik seřizovač a získávání nových uchazečů o tyto strojírenské obory. Spolupráce se bude týkat rozvoje odborných kompetencí žáků strojírenských oborů. Například žáci i učitelé odborných strojírenských předmětů budou seznamováni s novými technologiemi výroby ve firmě v ČR, ale i v Německu.

Mgr. Ivana Vitisková,  ředitelka

rss