ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Soutěž ve finanční gramotnosti 2021/2022

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže ve finanční gramotnosti, letos tomu nebylo jinak, a tak měli všichni studenti právě tu možnost zúčastnit se již 11. ročníku této soutěže. Ze školního kola kategorie SŠ jsme postoupily 3 studentky. Já Adéla Janáková a Klára Holoubková z kvinty společně s Anežkou Vackovou ze septimy. Také kategorii ZŠ se dařilo, do okresního kola postoupili 3 žáci kvarty - Anna Krajanská, Ondřej Maštálka a Martin Flekal. Než jsme se nadáli, přišlo okresní kolo, ve kterém se nám také zadařilo a oba týmy se probojovaly až do kola krajského. Zde nás čekal mimo jiné test o financích i úkol, a to připravit prezentaci. My z kategorie SŠ jsme měly za úkol popsat naši nově založenou společnost. Naše firma se zabývala doučováním žáků a studentů. Kvartáni zase měli za úkol připravit výlet v rámci EU pro celou třídu. Pro kvartu toto byla konečná, k obhajobě se dostali jen 3 nejlepší z kraje, ale kvarta skončila 4. Nám se s prezentací zadařilo a tak jsme ji dne 13. 4. online podpořily i slovem. Celkově jsme se umístily na 3. místě v Kraji Vysočina, což nás mile potěšilo a rozhodně nám to přineslo spoustu nových zkušeností.

Za všechny soutěžící Adéla Janáková (5.K)

 

Zdroj obrázku: www. pixabay.com
rss