Archiv

Soutěž v CAD technologiích

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 jsme se zúčastnili celostátní soutěže v kategorii 2D kreslení na škole SPŠ, SOŠ A SOU v Hradci Králové, kde jsme se umístili na 8. a 17. místě (Tomáš Čížek, Tomáš Blažek) z celkového počtu 41 soutěžících. V pátek 8. 4. 2016 jsme se vydali na další republikovou soutěž Autodesk Academia Design 2016, která se konala tentokrát ve Velešíně. Zde jsme dosáhli z celkového počtu 47 startujících v kategorii 2D (Tomáš Čížek) na 13. místo a v kategorii 3D (Tomáš Blažek) na velmi dobré 22. místo. Obě akce se nám velice líbily, získali jsme cenné zkušenosti a mohli jsme si vyzkoušet jaké to je mezi konkurencí vrstevníků z jiných škol. Poznali jsme, jak to vypadá na jiných školách a jak jsou tyto školy vybavené. Rádi se zúčastníme těchto soutěží i v příštím roce a už na přípravě pracujeme na tom, abychom dosáhli ještě lepších výsledků.

Na obou akcích nás doprovázel náš učitel Ing. Jiří Dokoupil. Děkuje za podporu a veškeré naděje, které do nás vkládá.

Tomáš Čížek, Tomáš Blažek, třída 3.ST

rss