Archiv

SOŠ Ledeč nad Sázavou a „Zlatý pohár LINDE“ 2016

Jubilejní 20. ročník

Mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování Zlatý pohár Linde proběhla 19. a 20. dubna 2016 ve Frýdku-Místku. Mladí svářeči z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Číny a Německa změřili své dovednosti ve svařování obalenou elektrodou, plamenem, tavící se elektrodou a netavící se elektrodou v inertním plynu. Účastníci z České republiky museli navíc prokázat i své znalosti v teoretické části soutěže, která byla hodnocena samostatně. Odborným garantem soutěže byla Česká svářečská společnost ANB. Soutěž provázela řada doprovodných akcí z oblasti odborných přednášek, prezentací firem a zajímavých exkurzí, které by žáci jinak neviděli.

Naši střední odbornou školu reprezentovali dva žáci třetího ročníku učebního oboru strojní mechanik. Ondřej Bíza, který soutěžil v metodě 135 svařování v ochranné atmosféře CO2 a v praktické části se umístil na velmi pěkném 7. místě ze 47 soutěžících. V teoretické části, která se týkala pouze soutěžících z České republiky, se umístil na 36. místě. Dalším žákem, který nás reprezentoval, byl Josef Pejchar, který soutěžil v metodě 141 svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu a umístil se v praktické části na 6. místě a v teorii na 5. místě. Vzhledem k počtu účastníků a velmi silné konkurenci si žáci naší školy vedli velmi úspěšně. Vítězové si odnesli velmi kvalitní a hodnotné ceny od partnerských společností v čele s generálním partnerem Linde Gas a. s. Soutěži předcházela průběžná teoretická a praktická příprava, která probíhala ve školních dílnách a ve spolupráci s firmou Kovofiniš s.r.o. Ledeč nad Sázavou, které tímto také děkujeme za spolupráci.

Děkujeme oběma žákům za odpovědnost, s jakou přistoupili k přípravě.

Blahopřejeme k dosažení dobrých výsledků a přejeme hodně dalších úspěchů v pracovním i soukromém životě a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci naší Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou.

Josef Vitiska
vedoucí učitel praxe a odborného výcviku

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

rss